Những thông tin đáng chú ý: Đồng Nai: Phát hiện cơ sở kinh doanh sản xuất mỹ phẩm giả quy mô lớn. Tác hại của thuốc lá đến mắt và thị lực. Phòng khám miễn phí hơn 20 năm cho người nghèo. Pháp: Tỷ lệ trẻ em điều trị tâm lý tăng do dịch COVID-19.

TRỌN BỘ