Đã sẵn sàng thực hiện cho vành đai 3. Đó là khẳng định của bốn địa phương: Long An, Bình Dương, Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Quyết tâm được thể hiện mạnh mẽ khi đoàn khảo sát của quốc hội làm việc với các địa phương.

TRỌN BỘ