Không phải F0 nào cũng dùng được liệu pháp này và cách xông hơi trùm kín toàn thân để xông người tưởng như rất hữu dụng lại không được phép sử dụng cho F0

TRỌN BỘ