Được xây dựng theo phong cách truyền hình thực tế, mỗi tập của S Việt Nam hàm chứa một câu truyện xoay quanh bốn loạt chủ đề: ẩm thực, lễ hội, phượt, nghỉ dưỡng cao cấp. Những giá trị văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam được soi rọi qua sự trải nghiệm của những người dẫn chuyện. Số lần này có nhan đề: Xuân Dục - Đôi bàn tay dệt hạnh phúc

TRỌN BỘ