Cây được là một loài cây đước trồng ở các khu vực ngập mặn, rừng phòng hộ từ Quảng Trị đến đồng bằng sông Cửu Long. Đây là một loài thực vật phòng hộ đóng vai trò cực kì quan trọng trong những khu vực ngập mặn và đồng bằng ven biển của nước ta.

TRỌN BỘ