Về thăm bản Thẳm của đồng bào dân tộc Lự ở Tam Đường, Lai Châu, du khách cực kỳ ấn tượng với lời giới thiệu tỷ mỉ cách dệt hoa văn thổ cẩm khá cầu kỳ của người Lự. Phụ nữ ở đây đều biết dệt và làm quen với công việc này từ nhỏ. Thổ cẩm của người bản Thẳm là một sản phẩm quý, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ở đây.

TRỌN BỘ