Làng Nam Ô nằm dưới chân Đèo Hải Vân, bên có sông, trước có biển, núi kề một bên, lại có rừng nguyên sinh vươn ra mỏm đá hướng biển là một trong những vùng đất đầu tiên trong hành trình Nam tiến của người Việt. Đây là làng chài cổ duy nhất còn xót lại ở Đà Nẵng với những tập tục sinh hoạt, các di tích lịch sử văn hóa vẫn còn được lưu giữ qua bao đời.

TRỌN BỘ