Kinh tế Mỹ không ổn định, "bom nợ" Trung Quốc phình to, biểu tình ở Hồng Kông, Trung Quốc...... Đó là những yếu tố rõ rệt có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế toàn cầu