Tiền đạo 36 tuổi bước vào tập luyện sau khi hoàn thành việc cách ly theo quy định tại Anh.

TRỌN BỘ