Doanh thu trên các hệ thống bán hàng trực tuyến hợp tác với Man Utd nhanh chóng ghi nhận kỷ lục bán áo đấu của Cristiano Ronaldo.

TRỌN BỘ