Các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng tế bào gốc để tạo ra những rô bốt sống đầu tiên trên thế giới và những rô bốt này có thể di chuyển về phía mục tiêu và tự chữa lành vết thương khi đã bị cắt lìa

TRỌN BỘ