Bộ đội Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không, có nhiệm vụ bảo vệ vùng trời của Tổ quốc. Trong đó đội ngũ phi công luôn được đào tạo, huấn luyện bài bản với nghiệp vụ cao. Cùng 'Việt Nam thức giấc' đến với Trung đoàn Không quân 916 để tìm hiểu một phần trong công tác rèn luyện của các chiến sỹ tại đây.

TRỌN BỘ