TP. Hồ Chí Minh đang có thêm nhiều điểm cách ly do dịch Covid-19, điều này kéo theo lượng rác thải y tế, rác tại các khu cách ly phát sinh rất nhiều, nhất là khi tất cả những dụng cụ chống dịch của đội ngũ tuyến đầu. Người dân sử dụng ở khu cách ly đều là đồ dùng 1 lần, Công ty Môi trường đô thị TP. Hồ Chí Minh cho biết, cần phân loại rác để đảm bảo công suất xử lý, bởi số lượng rác y tế mỗi ngày công ty này tiếp nhận lên tới 35 tấn, trong đó hơn một nửa là từ các khu cách ly.

TRỌN BỘ