Vở kịch hát " Nợ nước non" đã ra mắt công chúng. Đây là tác phẩm đặc biệt về hình tượng chủ tịch Hồ Chí Minh được công diễn đúng ngày 19/5.

TRỌN BỘ