Thể thao thời bệnh dịch luôn mang lại cảm giác lo lắng. Tuy nhiên, mới chỉ có chặng đua F1 tại Thượng Hải bị hoãn còn 21 chặng đua còn lại vẫn diễn ra bình thường, trong đó có Việt Nam