Quỳnh bị lừa đến nhà của My mà không hề hay biết đây là một cái bẫy có người cha dượng đã từng lạm dụng cô năm xưa đang chờ ở đó. Một lần nữa, những cay đắng ê chề, tủi hổ Quỳnh từng phải chịu đựng năm 17 tuổi bỗng quay về ám ảnh cô không thiếu thứ gì. Sau đó Quỳnh còn kiệt quệ đến mức ngất xỉu phải nhập viện. Chạm mặt nhau ở bệnh viện lúc ấy, Nghĩa biết được Thịnh chính là em vợ của Vũ nên quyết định kể cho Thịnh nghe về cuộc đời Quỳnh rồi nhờ Thịnh hỏi Vũ giúp đỡ Quỳnh cùng bé Đào đối phó với My. Bị chặn đánh sống dở chết dở, My hiểu ra mình không thể đấu lại Vũ nên tìm đến cha dượng của Quỳnh và bắt đầu kể câu chuyện về đứa bé con Quỳnh. Đến khi nào My mới ngừng tay và buông tha cuộc sống của Quỳnh đây?

TRỌN BỘ