Dù ngoài mặt Cảnh chưa bao giờ thừa nhận tình cảm mình dành cho Quỳnh, nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng dễ dàng nhận ra. Và rồi quý tử Phong - kẻ ghét cay ghét đắng Cảnh cũng đã nhận ra điều đó nên bắt đầu tiếp cận Quỳnh.Trong khi đó, lão Cấn chuyển giao quyền lực dần dần cho Phong bằng việc để cậu con trai tham gia vào việc của Thiên Thai. Sau đó, Quỳnh gặp được con theo thỏa thuận với Phong nhưng đứa bé xa mẹ lâu ngày bị lạ Quỳnh khiến lòng cô buồn bã. Ở cuộc hẹn riêng với Phong, đám tay sai tên Vũ đánh úp trả thù khiến cả 2 bị rơi vào tay tên Vũ. Vì Vũ tha cho Quỳnh chạy về nhưng Phong thì bị đánh gãy chân để trả thù, khiến lão Cấn tức điên lên.

TRỌN BỘ