Cậu quý tử Phong con trai lão Cấn đã quay về Thiên Thai, bắt cóc 1 tay sai của tên Vũ đánh gãy chân dằn mặt để mọi người e sợ cái uy của mình. Nhờ đó mà bè phái tên Vũ bớt mò mẫm sang quấy rối, được đà lão Cấn muốn tập tành cho Phong nhúng tay vào chuyện làm ăn một cách nghiêm túc. Nên lão bảo Cảnh giao lại một nửa quân số dưới tay mình cho Phong quản lý, trông coi. Cùng lúc đó, đứa con trai của Quỳnh trở thành cái thóp cho lão Cấn uy hiếp, bóc lột bắt cô ra sức tiếp khách kiếm lợi cho Thiên Thai. Trong một lần gặp khách vũ phu, Quỳnh bị đánh đập bầm người khiến Cảnh nhìn xót lòng nên quyết tâm tìm hiểu cho rõ sự việc đang khúc mắc bằng cách gặp tay Phú. Cuối cùng sự thật cũng phơi bày là do 1 tay My Sói thao túng nhưng lão Cấn lại trách Cảnh ra tay đánh My quá nặng không thể tiếp được khách cho lão

TRỌN BỘ