My tương kế tựu kế mượn danh của Cảnh để dụ dỗ Quỳnh, gài mưu móc nối Quỳnh với tay Phú - một tên cò chuyên chăn dắt gái. Từ đó, khiến ông Cấn nghi ngờ rằng Quỳnh có âm mưu bỏ trốn Thiên Thai và phản lại lão. Đồng thời phá vỡ luôn lòng tin của lão Cấn dành cho Cảnh bao lâu nay khi nghĩ rằng Cảnh vừa giúp sức cho Quỳnh, vừa kết nối với tay Phú đâm sau lưng mình. Trong khi toàn bộ đều là do sự sắp đặt và chiêu trò của My, kết quả là thằng bé con trai Quỳnh bị cướp khỏi tay mẹ và lão Cấn điều về 1 tay sai cũ vào nhóm bảo vệ 'canh chừng' Cảnh.

TRỌN BỘ