Trên đường trốn thoát sau khi bị bắt bán sang biên giới, Quỳnh lại lần nữa rơi vào tay bọn ma cô chăn dắt chuyên săn đón những cô gái trẻ đẹp ngây thơ. Sau đó, cô bị bán cho Thiên Thai - chốn ăn chơi đủ mọi loại hình. Cuộc đời Quỳnh sẽ sang trang từ đây, mặc dù rất cố gắng trốn thoát nhưng cuối cùng cô vẫn bị bắt lại và còn bị tra tấn đau đớn. Những đau đớn thể xác này có khuất phục tinh thần Quỳnh, làm cho cô đầu hàng bọn ma cô?

TRỌN BỘ