Chiều 8/4, Quốc hội đã bế mạc Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. Trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trường và các thành viên khác của Chính phủ.

TRỌN BỘ