Dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi dịch Covid-19, nhưng năm 2020 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh vẫn đón được 8,8 triệu lượt khách du lịch, trong số đó chỉ hơn 550 nghìn là khách nước ngoài, phần còn lại là khách nội địa. Có thể nói, du lịch đã góp phần quan trọng vào tăng trưởng kinh tế chung của toàn tỉnh. Và trong năm 2021 này, tỉnh cũng đã có những chiến lược cụ thể, như tung ra gói kích cầu du lịch trị giá 500 tỷ đồng cho cả năm.

TRỌN BỘ