Ngoài thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức chính các môn thi đấu thì Quảng Ninh là nơi sẽ có vinh dự tổ chức 7 môn thi đấu. Với cơ sở vật chất hiện có thì địa phương này tự tin sẽ là điểm đến đáng nhớ tại SEA Games 31 tới đây.