Hôm qua, những địa phương cuối cùng của thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã được gỡ bỏ phong tỏa. Cuộc sống của người dân nơi đây đã trở lại với trạng thái bình thường mới. Hơn lúc nào hết, họ hiểu rằng nâng cao cảnh giác, đảm bảo an toàn phòng chống dịch là sớm giúp cộng đồng đẩy lùi được dịch bệnh.

TRỌN BỘ