Tại Quảng Nam - địa phương có hơn 150km đường biên giới giáp Lào, bộ đội biên phòng đang phối hợp với tỉnh Sê Kông (Lào) tăng cường kiểm soát xuất, nhập cảnh tại các cửa khẩu. Từ đầu tháng này, cặp Cửa khẩu Nam Giang - Đắc Tà Oọc, Tây Giang - Kà Lừm giữa Quảng Nam và Sê Kông đã tạm dừng hoạt động. Lực lượng chức năng 2 nước cũng đã bố trí chốt chặn tại các đường mòn, kịp thời phát hiện và xử lý trường hợp vượt biên trái phép.

TRỌN BỘ