Những căn nhà vượt lũ này đã đem đến một niềm tin mới, một sức mạnh mới cho người dân địa phương. Họ sẽ không còn phải trăn trở vì lũ dâng, tài sản và gia đình trú ẩn ở đâu.

TRỌN BỘ