Chương trình cùng với các khách mời của mình, sẽ đưa khán giả trở lại với những hình ảnh không thể nào quên, là ký ức thanh xuân của nhiều lớp người đã sống cả tuổi trẻ, thậm chí là gần cả cuộc đời trong các khu tập thể, chung cư cũ…

TRỌN BỘ