Trước chủ trương sàn thương mại điện tử sắp phải khai, nộp thuế thay các cá nhân kinh doanh, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã đại diện cho 500 hội viên bao gồm các sàn thương mại điện tử lớn nhất trên thị trường đã có văn bản góp ý gửi lên Bộ Tài chính, trong đó bày tỏ nhiều quan ngại về tính khả thi của quy định mới cũng như nguy cơ gây tác động tiêu cực lên thị trường thương mại điện tử.

TRỌN BỘ