Sau hơn 1 tuần áp dụng thiết lập cách ly y tế vùng đối với phường 21, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, ngày hôm nay (1/8) Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận cũng đã ban hành dừng thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 đối với phường 21. Đây là phường thứ 2 của quận Bình Thạnh được dừng thiết lập cách ly y tế chỉ trong vòng 2 ngày qua.

TRỌN BỘ