Giang Hoàng (Hoàng Lê Giang) - Người Việt Nam đầu tiên và là người Đông Nam Á duy nhất, tính đến thời điểm này, có mặt tại Bắc Cực một phần nhờ sự ủng hộ, bình chọn của cộng đồng mạng Việt Nam. Chuyến đi của anh sẽ bắt đầu vào tháng 4/2017 và hành trang Giang mang theo chính là thông điệp của tuổi trẻ.