Tại Đồng bằng sông Cửu Long, để có thể phát triển thế mạnh nông nghiệp trong tình hình mới thì ngoài chuyện thay đổi trục sản xuất, cũng cần chú trọng đến việc tìm kiếm những mô hình, cách làm hay nhằm gia tăng giá trị sản phẩm. Không chỉ lúa gạo mà các lĩnh vực lợi thế như trồng trọt hay chăn nuôi đang hướng đến giảm lượng, tăng chất.

TRỌN BỘ