Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, phần mềm Bluezone và khai báo y tế bằng QR Code là những giải pháp giúp người dân cập nhật những khu vực có nguy cơ dịch bệnh. Đồng thời, giúp cơ quan y tế quản lý được việc di chuyển của các trường hợp bị nhiễm bệnh, hoặc phải cách ly theo quy định. Để hỗ trợ người dân tiếp cận với phần mềm này, Đoàn viên thanh niên TP.Phú Quốc đã tổ chức tuyên truyền hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng.

TRỌN BỘ