Tuyến quốc lộ 1 đoạn đi qua nhiều tỉnh tại miền Trung đã được phủ kín camera tự động phát hiện vi phạm giao thông. Mới nhất là tỉnh Bình Thuận với hệ thống camera lắp đặt tại 37 ví trí trên toàn tuyến Quốc lộ 1 đoạn đi qua địa phương này. Camera được đặt tại những "điểm đen", nơi có tình hình giao thông phức tạp. Suốt hơn 1 tháng qua, hệ thống camera tự động đã góp phần nâng cao hiệu quả trong xử phạt vi phạm hành chính đối với lĩnh vực giao thông đường bộ.

TRỌN BỘ