Trong khoảng thời gian giãn cách xã hội tại nhà, các em nhỏ sinh hoạt nhiều hơn trên không gian mạng, và đối diện nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Các bậc phụ huynh nên nắm được những nguy cơ này để có những cách phòng tránh, bảo vệ con em mình.

TRỌN BỘ