Xã Tam Lập - một địa bàn thuộc diện vùng xa, vùng sâu của huyện Phú Giáo nói riêng, tỉnh Bình Dương nói chung. Tổ dân cư số 4 của xã là một xóm của người Sán Chỉ, có nơi gọi là Sán Chay - một cộng đồng người thiểu số ở tỉnh Thái Nguyên, di cư vào Bình Dương lập nghiệp hơn 23 năm nay. Hiện trong 32 hộ dân người Sán Chỉ thì đã có 31 hộ thuộc diện giàu có về vật chất. Ngoài ra, họ còn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc người Sán Chỉ. Vũ điệu Tắc xình của người dân tộc Sán Chỉ, một “Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia” đã được người dân nơi đây lưu truyền và trình diễn trong những dịp lễ hội văn hóa đặc biệt. Bên cạnh đó, nhiều người con của xóm đang giữ nhiều trọng trách ở địa phương. Qua đó, nêu bật kết quả việc thực hiện “công tác dân tộc trong tình hình mới” theo đúng tinh thần Nghị quyết 24 của BCH TW Đảng khóa X, Kết luận 65 của Bộ Chính trị, cũng như Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy Bình Dương về “công tác dân tộc trong tình hình mới, hiện nay”.

TRỌN BỘ