Các tỉnh miền Trung vừa trải qua trận lũ lịch sử, bão chồng bão khiến hàng trăm nghìn gia đình lâm vào cảnh khó khăn, tài sản, hoa màu, vật nuôi bị ngập chìm trong biển nước, cuộc sống lao đao. Rất nhiều gia đình bị nước lũ cô lập, nhưng họ không cô đơn bởi các hoạt động cứu trợ, tương trợ, giúp đỡ của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể. Trong lũ dữ, tình người càng tỏa sáng hơn.

TRỌN BỘ