Trong gần 65 năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân đã quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng về CTDV của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động của mình

TRỌN BỘ