Người dân Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thời gian gần đây đã bị khó thở vì không khí trên đường phố bị ô nhiễm nặng nề. Ô nhiễm không khí có hại cho sức khỏe con người.

TRỌN BỘ