Với trọng lượng và kích cỡ to lớn, xe container được xem như con khủng long trong các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Quá trình vận hành chỉ cần một sự cố nhỏ xảy ra, những chiếc xe này sẽ gây ra hậu quả vô cùng khủng khiếp cho người tham gia giao thông.

TRỌN BỘ