Cứ chủ nhật hàng tuần, ngôi nhà ông Năm lại rộn ràng tiếng cười nói của trẻ em trong xóm, các em đến học sử Việt với ông Năm và đặc biệt là học bằng tiếng đàn

TRỌN BỘ