Ngày 21/10 trong buổi tiếp công dân của tổ đại biểu HĐND thị trấn Ea T’ling huyện Cư Jút tại tổ dân phố 1 nhận được phản ánh của một số hộ dân cho rằng mình không nhận được gạo hỗ trợ hạn hán nhưng vẫn có chữ ký nhận và một số hộ có được nhận gạo nhưng không được nhận đầy đủ như trong danh sách. Ngay sau khi sự việc được phát hiện và được phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng UBND thị trấn Ea T’ling đã thành lập đoàn kiểm tra. Kết quả, trong đợt hỗ trợ hạn hán năm 2020 tổ dân phố 1 có 109 khẩu/26 hộ được nhận hỗ trợ với số lượng gạo 1.635kg nhưng ông Hoàng Văn Chuẩn tổ trưởng tổ dân phố tổ chức cấp cho các hộ dân không đúng theo danh sách được phê duyệt với tổng số lượng gạo cấp thiếu và không cấp là 945kg. Trong đó, số lượng gạo cấp thiếu 630kg/17 hộ và số lượng gạo không cấp 315kg/4 hộ. Tuy nhiên, số gạo trên ông Chuẩn đã cùng với một số tổ chức đoàn thể của tổ dân phố đã tự ý tự ý cấp cho người ngoài danh sách hỗ trợ đã được phê duyệt, tự ký tên các hộ để quyết toán. Việc làm trên đã sai so với quy định; không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thị trấn; vi phạm dân chủ. Dù rằng nay đã khắc phục cấp đủ gạo cho các hộ dân, nhưng việc làm của ông Chuẩn đã làm ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của chính quyền địa phương, uy tín của cá nhân ông Chuẩn, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Với sự mất dân chủ trên bản thân ông Chuẩn đã có buổi kiểm điểm trước lãnh đạo chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân tổ dân phố, đồng thời tự xin từ chức tổ trưởng tổ dân phố. Ngoài ra, với sự việc trên UBND thị trấn Ea T’ling đã tổ chức cuộc họp tổ dân phố để bãi nhiệm chức tổ trưởng tổ dân phố 1 đối với ông Hoàng Văn Chuẩn. Đây chính là một bài học cho sự mất dân chủ ở cơ sở.

TRỌN BỘ