Những tháng cuối năm 2020, Miền Trung hứng chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, bão lụt. Lũ chồng Lũ. Thiệt hại lớn về người và cơ sở hạ tầng, tác động lớn đến nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Mưa lũ Miền Trung được cơ quan khí tượng dự báo từ trước nhưng nhiều người cũng đặt ra đâu hỏi vì sao lụt, lũ quét, sạt lở đất xẩy ra nguy hiểm và tàn phá nặng nề đến vậy? Phải chăng là tình trạng phá rừng, hủy hoại tài nguyên, có những tác động của con người? Với Đà Lạt, thành phố nằm ở độ cao 1500m, thời gian gần đây đang phải gánh chịu những trận lụt, sạt lở đất nghiêm trọng? Nhiều người tự hỏi vì sao? Qua phóng sự “Lụt” trên núi, dấy lên lời cảnh tỉnh cho chính quyền, mọi người dân hãy hành động và đối xử tử tế với thiên nhiên trước khi chưa quá muộn!

TRỌN BỘ