Ngũ Huyện Khê - con sông thơ mộng xứ Kinh Bắc một thời giờ đây trở thành cái mương thoát nước thải ngày ngày hứng chịu những khối nước xả thải từ các làng nghề, khu công nghiệp sản xuất, tái chế giấy. Tình trạng này đã diễn ra từ nhiều năm nay nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để.

TRỌN BỘ