Khoản 2 điều 29 Nghị định số 11 ngày 24/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Các đường từ nhà ở chỉ được đấu nối vào Quốc lộ thông qua đường nhánh”. Tuy nhiên, chưa xây dựng các tuyến đường gom theo quy định, nhưng chính quyền nhiều địa phương vẫn tổ chức bán đấu giá. Điều này đã đẩy người dân vào tình thế có đất nhưng không thể xây nhà, vì vướng phải những tấm hộ lan. Trong khi đó, giải pháp tháo gỡ vẫn chưa được chính quyền địa phương tính đến.

TRỌN BỘ