Nhà vệ sinh là một trong những hạng mục quan trọng trong xây dựng, kiến thiết trường học. Được quy định rõ theo Quyết định số 1221/2000/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 20 năm sau khi thực hiện quyết định này, thực trạng nhà vệ sinh trong trường học bẩn chưa được cải thiện. Thực trạng nhà vệ sinh trong các trường học hiện nay thường quá tải, diện tích nhỏ, thiếu trang thiết hị, quá bẩn nên học sinh và cả giáo viên "ngại" đi vệ sinh. Điều này ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của giáo viên, học sinh. Môi trường giáo dục lại mất vệ sinh là thực trạng đáng buồn. Điều này kéo dài mấy chục năm nay vẫn chưa giải quyết được. Vì sao? Nhiều trường học vẫn xem đây là công trình phụ nên chưa quan tâm đầu tư cải tạo. Một số trường nỗ lực xã hội hóa, thuê mướn nhân công vệ sinh nhưng chưa thể cải thiện tình hình vì nguyên nhân chính là quá tải. Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang

TRỌN BỘ