Chợ phiên Án Lại tọa lạc tại xã Nguyễn Huệ, Hòa An không chỉ là nơi mua bán hàng tuần mà còn là điểm hẹn để gặp gỡ và trò chuyện của đồng bào.

TRỌN BỘ