Từ câu chuyện người dân ven bãi rác Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội chặn xe chở rác vào bãi, dẫn tới tình trạng ứ đọng rác nội đô gây ô nhiễm môi trường kéo dài, phóng sự làm rõ áp lực đô thị rác thải ngày càng nghiêm trọng ở đô thị lớn như Hà Nội. Thực tế này cho thấy những khía cạnh chưa bền vững trong phát triển đô thị, các giải pháp chưa đồng bộ, các ngành chức năng chưa thực sự quyết tâm, trong khi người dân thì đã không thể chịu đựng thêm nỗi khổ do ô nhiễm.

TRỌN BỘ