Cần đảm bảo phòng dịch, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế tại các điểm xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến các vi phạm giao thông. Đây là yêu cầu của Cục cảnh sát giao thông đối với người dân khi đến làm thủ tục tại các điểm xử phạt . Bên cạnh đó Cục Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người vi phạm nên sử dụng Cổng dịch vụ công quốc gia đã được triển khai. Việc nộp phạt trực tuyến sẽ giúp hạn chế việc đi lại của người dân, hạn chế tiếp xúc trực tiếp tại trụ sở các đơn vị cảnh sát giao thông

TRỌN BỘ