Mến xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao, vàng đeo đầy cổ và cách nói chuyện cũng thay đổi theo kiểu thể hiện vẻ có tiền. Mến muốn vợ làm cỗ mời cả làng vì kiếm được khoản tiền lớn từ bán đất. Sự việc khiến bé Tình phải chạy ngay tới tìm Ngọc để nhờ giúp đỡ.

TRỌN BỘ