Tới đầu năm 1967, có khoảng 490 nghin lính Mỹ cùng khoảng 850 nghin quân Việt Nam Cộng Hòa, Hàn Quốc và các nước đồng minh khác đang được tập trung tại miền Nam Việt Nam. Các nhà quân sự Mỹ ôm mộng rằng, năm 1967 là là năm họ tiêu diệt được những người dân việt Nam ở miền Nam đang chiến đấu trên mặt trận giải phóng và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, những người đã và đang phâm nhập vào miền Nam...

TRỌN BỘ